Rust Traits

What is a trait? A trait is a way to enable reuse methods. We can think about traits that have some of the features of interfaces and abstract classes, and also have other features that these don’t have. We will cover all of these in this blog post. Rust doesn’t have fully Devamı…

Rust iterators

What are iterators in Rust? Anything which implements IntoIterator trait called as an iterator. Vec struct is implements iterator and all vectors are actually an iterator. And for loops are uses iterators in background. let v = vec![1, 2, 3, 4]; for num in v { println!(“num: {}”, num); } for loops are Devamı…

Rust’ta Asenkronluk Mevzusu

Bu makale bir eğitim içeriğinden ziyade Rust‘ta asenkronluk mevzusuyla ilgili ulaştığım kanıları ihtiva edecektir. İnternette zibilyon tane eğitim içeriği mevcut olduğundan dolayı bir eğitim serisi başlatmayı planlamıyorum şimdilik ama açıkçası bunu yapmayı düşünmüyor da değilim. Çünkü internetteki eğitim serileri benim mevzuya bakış açıma ve bilgi birikimime uyum sağlamıyorlar genellikle. Birçok Devamı…

Rust question mark operator

Rust is awesome language, blazingly fast, low level but of course it can be used in high level targets wery well. Now I will be talk about an interesting operator in Rust: Question Mark Operator. Everything is about error handling. As you know Rust doesn’t have any try-catch syntax. Instead Devamı…

önce , admin tarafından

Ethereum Fee Hesaplama (Gas Limit, Gas Price)

Ethereum’da bir transaction oluşturduğumuzda bunun işlenebilmesi için bir fee belirlememiz gerekiyor. Bu fee ne yazıkki tek bir rakamdan oluşmuyor. Bu yüzden gerçekte harcanan fee miktarını küçük bir matematiksel hesaplama neticesinde bulup transaction datasına eklememiz gerekiyor. Bu işleme geçmeden önce Ethereum’un çalışma mantığından bahsetmemiz gerekiyor. Bunu anladığımızda neden fee’yi tek bir Devamı…

Secp256k1Context – no secp256k1 in java.library.path error

Error: [Script verification] INFO org.bitcoin.Secp256k1Context – java.lang.UnsatisfiedLinkError: no secp256k1 in java.library.path Solution: When you open the Secp256k1Context class you will see that code: System.loadLibrary(“secp256k1″); This is trying to load a dynamic object library “.so” file in linux. If you don’t compile this file then you will get that error: org.bitcoin.Secp256k1Context Devamı…