Klasik swap harddiskte oluşturulan bir dosyadır ve sistemin down olmasını engellemek için ve az kullanılan dosyaların RAM’de gereksiz yer işgal etmesini engellemek için oluşturulur. Fakat aynı işi gören başka bir yöntem daha var: zram.

ZRAM, RAM’de bir bölge oluşturup RAM’de bekleme durumunda kalan ve az kullanılan dosyaları sıkıştırıp kendi bölgesine alır. Sıkıştırdığı için az yer kaplar, RAM’de çalıştığı için de harddiske göre çok daha hızlı çalışır.

ZRAM aktifleştirmek

ZRAM modülü systemd tarafından kontrol edilir yani fstab ayarı yapmanıza gerek kalmaz. Herşey tamam olduktan sonra tek yapmamız gereken systemd dosyası oluşturmak.

Şimdi bir terminal penceresi oluşturun ve aşağıdaki komutları girin:

sudo echo "zram" > /etc/modules-load.d/zram.conf
sudo echo "options zram num_devices=1" > /etc/modprobe.d/zram.conf

Şimdi ZRAM partisyon hacmini ayarlayacağız:

sudo nano /etc/udev/rules.d/99-zram.rules

Bu dosyaya aşağıdaki satırı ekleyin. Eğer disk boyutunu arttırmak istiyorsanız 512 yazan yeri değiştirebilirsiniz:

KERNEL=="zram0", ATTR{disksize}="512M",TAG+="systemd"

Dosyayı kaydedip kapatabilirsiniz.

Klasik SWAP’ı kapatmak

ZRAM kullanabilmek için öncelikle klasik SWAP‘ı kapatmanız gerekmektedir. SWAP, fstab içerisinden yönetilmektedir. Öncelikle fstab dosyasını açıyoruz:

sudo nano /etc/fstab

Buradaki /swapfile olan satırın en sol tarafına # işareti koyarak yorum satırı haline getiriyoruz ve kaydedip kapatıyoruz.

systemd ayarlarını yapmak

sudo nano /etc/systemd/system/zram.service

Şimdi aşağıdaki satırları ekleyin:

[Unit]
Description=Swap with zram
After=multi-user.target

[Service]
Type=oneshot 
RemainAfterExit=true
ExecStartPre=/sbin/mkswap /dev/zram0
ExecStart=/sbin/swapon /dev/zram0
ExecStop=/sbin/swapoff /dev/zram0

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Şimdi servisi aktifleştirelim ve bilgisayarı yeniden başlatalım:

sudo systemctl enable zram
sudo reboot

Sistem açıldıktan sonra aşağıdaki komutu kullanarak ZRAM durumuna bakabilirsiniz:

cat /proc/swaps

Kaynak


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.