İşletim sistemlerinde sonradan kurulan servisler genelde /lib/systemd/system lokasyonuna kurulur. Kendiniz de bir servis yapmak istediğinizde bu lokasyonu kullanabilirsiniz. Servisleri systemctl veya service komutuyla yönetmek çok kolaydır. Temel seviyede bilmeniz gerekenlerden bahsedelim.

Servis Dosyası Hakkında

Dosyanın uzantısı “.service” olmalı. İçeriği ise köşeli parantezlerle ayrılmış bölgelerden oluşur. En çok kullanılan bölgeler şunlardır: Unit, Service, Install

Bu bölgeler köşeli parantezler ile kullanılmalıdır. Her bölge içerisinde bazı parametreler vardır. Şimdi PHP 7.4 FPM servis dosyasını inceleyelim. Dosya adı tam olarak şudur:: php7.4-fpm.service

Dosya içeriği:

[Unit]
Description=The PHP 7.4 FastCGI Process Manager
Documentation=man:php-fpm7.4(8)
After=network.target

[Service]
Type=notify
ExecStart=/usr/sbin/php-fpm7.4 --nodaemonize --fpm-config /etc/php/7.4/fpm/php-fpm.conf
ExecStartPost=-/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.sock /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf 74
ExecStopPost=-/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper remove /run/php/php-fpm.sock /etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf 74
ExecReload=/bin/kill -USR2 $MAINPID

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

 

[DEVAM EDECEK]

 


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.